For me, art is ...

 • capture images because they represent what you admire, cherish, miss, or dislike.
 • an insight into a soul.
 • an aesthetic or conceptual way of communicating.
 • to enjoy.
 • healing process, for people who have lost their identity.
 • a reflection of a time frame in a society.
 • a way to bind people together.

Sharing art

I learned to apply the aesthetic and conceptual part that visual art can offer, at the Minerva academy in Groningen. I experienced the healing effect that art can bring in a creative process.

 

Over the years I have painted, sculpted, decorated and photoshopped. All these techniques give me opportunities, inspiration and challenges to keep developing myself!

 

I like to share all the techniques I have learned, teaching is besides making art, my profession and passion. That is why I work as a teacher during the week on Kunstportaal (mental healthcare), and on Sunday at Boulevard Magenta (vocational school for painting old techniques).

 

Lynke van den Eertwegh

Voor mij is kunst...

 • beelden vastleggen, omdat zij weergeven wat je bewondert, koestert, mist, of verafschuwt.
 • een in-kijkje in een ziel. 
 • een esthetische of conceptuele manier van communiceren.
 • genieten.
 • een helend middel voor mensen die zich zelf kwijt zijn.
 • een weerspiegeling van een tijdsbeeld in een maatschappij.
 • een manier om mensen met elkaar te binden.

Kunst delen

Het esthetische en conceptuele wat beeldende kunst kan bieden, heb ik leren toepassen op academie Minerva in Groningen. Het helende effect wat kunst te weeg kan brengen in het creatieve proces, heb ik ervaren in de GGZ. 

 

Door de jaren heen heb ik geschilderd, geboetseerd, gedecoreerd en gephotoshopt. Al deze technieken geven mij mogelijkheden, inspiratie en uitdagingen om mezelf te blijven ontwikkelen!

 

Ik deel graag alle technieken die ik geleerd heb, lesgeven is naast het maken van kunst mijn professie en passie. 

 

Lynke van den Eertwegh